เยาวชน South Youth Ranger ร่วมกับYSDN ชวนน้องๆ ทั่วประเทศเขียนจดหมาย ขอของขวัญจากนายก นักการเมือง

เยาวชน South Youth Ranger ร่วมกับYSDN ชวนน้องๆ ทั่วประเทศเขียนจดหมาย ขอของขวัญจากนายก นักการเมือง

ก่อนวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2656 จะมาถึง ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ เยาวชน South Youth Ranger ร่วมกับYSDN จึงออกเชิญชวน น้องๆ เยาวชนทั่วประเทศเขียนจดหมาย ขอของขวัญจากนายก และนักการเมืองทุกพรรค ให้ออกกฏหมายปกป้องเยาวชนจากเหล้า เบียร์ และบุหรี่ อย่างเข้มงวด และไม่ส่งเสริมให้ขายน้ำเมาทุกชนิด    

ในวันเด็กแห่งชาติ จากในแต่ละปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังมีช่องโหว่ของกฏหมายที่ร้านค้าต่าง ๆ ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของเด็กเยาวชน ยังมีการขายเหล้า เบียร์ และบุหรี่ ให้กับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และเนื่องจากวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี                เป็นวันสำคัญของเด็ก ๆ เยาวชน ทางเยาวชน South Youth Ranger จึงเห็นความสำคัญแก่เด็ก ๆ จึงออกเชิญชวนเด็กเยาวชน ออกมาเขียนจดหมายเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ตนเอง

สำหรับภาคใต้ตอนบน  จะมีการรวบรวมผ่านเยาวชนSouth Youth Ranger ของแต่ละจังหวัดนั้นๆ ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งมีเด็ก ๆ ที่สนใจเขียนจดหมายทั้งสิ้น 200 ฉบับ และมีการส่งจดหมาย แยกให้ตามแต่ละพรรคที่เด็ก ๆ สนใจ ก่อนวันเด็กแห่งชาติ

กองบรรณาธิการ SDNThailand