จัดอบรมและสมัครเพื่อประเมินมาตรฐาน SHA และ SHA PULS

วันนี้ (9 ธ.ค.2564) เวลา 09.00 น. นายวรินทร ทองขาว อำเภอช้างกลาง ร่วมกับ นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางพิญช์สินี ทัศนนิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยวิทยากร นายเกียรติคุณ รอดตัว แผนงานวัฒนธรรมสร้างสุข การท่องเที่ยวปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และทีมวิทยากรจาก สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมและสมัครเพื่อประเมินมาตรฐาน SHA และ SHA PULS ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง เพื่อรองรับการเปิดอำเภอต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายการเปิดประเทศและเปิดจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยมีผู้ประกอบการ สถานที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร และ ร้าน Cafe เข้ารับการอบรม จำนวน 10 แห่ง #ททท#ทกจ#การท่องเที่ยวปลอดภัย#วัฒนธรรมสร้างสุขการท่องเที่ยวปลอดภัย#สสส#สคล

กองบรรณาธิการ SDNThailand