ความเปลี่ยนแปลงของคนไทยกับการดูแลสุขภาพตัวเอง รายการเจาะใจ สสส.(มีคลิป)

เจาะใจเสาร์นี้ร่วมเจาะทัศนคติ ค่านิยม
และความเปลี่ยนแปลงของคนไทยกับการดูแลสุขภาพตัวเอง
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
จาก ” ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ “

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นรายการเจาะใจ เสาร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เวลา 22.00 น.
ทางช่อง9 MCOT HD (หมายเลข 30)

กองบรรณาธิการ SDNThailand