ประกาศผลผู้ชนะเลิศ การประกวดแต่งเพลงรณรงค์

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ การประกวดแต่งเพลงรณรงค์ ภายใต้โครงการประกวดแต่งเพลงลูกทุ่ง Stop drink music ตอนเสียงจากผู้ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์

กำหนดเข้ารับรางวัลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (กำหนดวันดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

กองบรรณาธิการ SDNThailand