เมื่อรัฐบาลผ่อนปรน ควรดื่มหรือไม่?
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีใจความประกาศหนึ่งคือ “ภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้จะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ และจะอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว การพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กําลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่” (ไทยรัฐออนไลน์, 2564)

คำแถลงการณ์นี้อาจสร้างความประหลาดใจให้กับสังคมไม่น้อย เพราะที่ผ่านรัฐบาลจะห้ามการจำหน่ายสุรา และห้ามการบริโภคสุราในร้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งนโยบายเช่นนี้ถูกใช้ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศโคลอมเบีย เม็กซิโก ซิมบับเว แอฟริกาใต้ และกรีนแลนด์ เป็นต้น (ABC News Network, 2020) การดำเนินนโยบายเช่นนี้มีความสมเหตุสมผลมากเพราะการดื่มเหล้าทำให้การเว้นระยะห่างทางสังคมทำได้ยาก และวงเหล้าเป็นแหล่งกระจายเชื้อ เพิ่มคลัสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เหล้ายังทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง และทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลมีความคิดที่จะผ่อนปรนมาตรการควบคุม ประชาชนจึงต้องปรับตัว ซึ่งหลายท่านไม่เห็นด้วย เพราะยังมีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก และการผ่อนปรนอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจทำให้ต้องกลับมาปิดประเทศกันอีกครั้ง จะยิ่งเกิดความสูญเสียมากกว่า สำหรับผู้เขียนยังไม่แนะนำให้ดื่ม เพราะเหล้าไม่มีประโยชน์และส่งผลเสียหลายประการ เช่นทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคตับแข็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้เหล้ายังส่งผลกระทบต่อสมอง เช่น ทำให้การคิดและการตัดสินใจช้าลง ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวลดลง รวมถึงทำให้มีปัญหาทางการเงินจากรายได้ที่ลดลง และมีรายจ่ายจากการดื่มเพิ่มมากขึ้น จึงควรเปลี่ยนค่าน้ำเมาไปเป็นสิ่งจำเป็นในครอบครัวจะดีกว่า

ด้วยเหตุผลต่างๆ จึงไม่ควรดื่มเหล้าในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คำแถลงการณ์ในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการคาดการณ์เท่านั้นว่าภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้จะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้หรือไม่ ปัจจุบันยังไม่ได้อนุญาตให้ดื่ม จึงยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และไม่รวมกลุ่มกันดื่มเหล้า
 
อ้างอิง

ไทยรัฐออนไลน์.(2564). สรุปแถลง 1 พ.ย. ฉีดวัคซีนครบเข้าไทยไม่ต้องกักตัว 1 ธ.ค. จ่อเปิดสถานบันเทิง. https://www.thairath.co.th/news/politic/2216961.

ABC News Network. (2020). Thailand bans sale of alcoholic drinks in war on COVID-19. https://abcnews.go.com/International/wireStory/thailand-bans-sale-alcoholic-drinks-war-covid-19-70086202.