สคล. ช่วยเฝ้าระวังพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบจากการดื่ม

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการดื่มมากขึ้น บริษัทเบียร์รายใหญ่ของประเทศไทยนำเสนอผลประกอบการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงมิถุนายน 2564 ว่ามียอดขายรวม 192,120 ล้านบาท เติบโต 1.1% และมีกำไรก่อนหักภาษี (EBITDA) 36,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นส่งผลเสียทั้งต่อความเสี่ยงในการติดโรคโควิด ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเพิ่มโอกาสที่เด็กจะดื่มแอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุทางถนน

1. ความเสี่ยงในการติดโรคโควิด การดื่มเหล้าทำให้การเว้นระยะห่างทางสังคมทำได้ยากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงและขัดขว้างการสร้างภูมิต้านทานของวัคซีน ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันเกินจำนวนที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงการโพสต์ภาพการดื่มในโซเชียลมีเดีย

2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษาจำนวนมากนำเสนอว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดทำให้ความความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นเช่น ในสหภาพยุโรปแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ในภาพรวมโดยผู้หญิง 1 ใน 3 คนถูกกระทำความรุนแรงจากแฟน และเด็ก 1 ใน 3 คน เช่น การถูกกระทำความรุนแรงจากผู้ปกครองหรือจากสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและความรับผิดชอบต่อครอบครัว ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ประสิทธิภาพในการทำงาน การตกงาน ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การหย่าร้าง ความเครียดและการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

3. การเพิ่มโอกาสที่เด็กจะดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เพราะเด็กและเยาวชนมีโอกาสเห็นผู้ปกครองดื่มเหล้าในบ้านมากขึ้นซึ่งจะทำให้เด็กลอกเลียนพฤติกรรมการดื่ม นอกจากนี้ในช่วงนี้เยาวชนมีเวลาดูทีวีและเล่นโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น 50% ซึ่งเยาวชนอาจหลงเชื่อกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งนี้จึงต้องเฝ้าระวังการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์และร้านค้าปลีก โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ราคาไม่แพง โดยปรากฎการณ์ที่พบบ่อยขึ้นในช่วงนี้คือ การโพสข้อความและรูปของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเชียลมีเดียมากขึ้น

4. อุบัติเหตุทางถนน ผลจาการแพร่ระบาดของโรคโควิดจะทำให้คนใช้รถบริการสาธารณะน้อยลงและใช้ใช้รถส่วนตัวมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะการดื่มแล้วขับ

ดังนั้น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงเชิญชวนท่านเฝ้าระวังพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบจากการดื่มซึ่งหากพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ สามารถแจ้งได้ที่ facebook เครือข่ายงดเหล้า

อ้างอิง

กรุงเทพธุรกิจ. (2564). ‘เหล้า’ ฝ่าด่านวิกฤติโควิดโต 3.6% หนุน ‘ไทยเบฟ’ 9 เดือน โกย 1.92 แสนล้าน. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955945.

  Organization for Economic Co-operation and Development. (2021). The effect of COVID-19 on alcohol consumption, and policy responses to prevent harmful alcohol consumption. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-effect-of-covid-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption-53890024/?fbclid=IwAR1W4wThN1SdTXRv23JNwL9iEETjLqILeJCY8boLvRGOCr90bWHTSR68RTk.