น้องมีนา ชวน งดเหล้าเข้าพรรษา

มีนา เมษา พฤษภา มิถุนา กรกฎา เราก็เป็นห่วง จึงชวน “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เข้าพรรษานี้ฤกษ์งาม ยามดี เพราะการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วหันมาดูแลสุขภาพ จะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ดี และลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19

กองบรรณาธิการ SDNThailand