ผู้ที่คิดครอบครัวจะไม่เอา (มีคลิป)

นายควง ทองสุข หรือคนแถวนี้เรียกว่าลุงควง ผู้ที่ครอบครัวจะไม่เอา ส่วนชุมชนนั้นไม่ต้องกล่าวถึง ไม่มีใครเคารพ นับถือ ดื่มมากแค่ไหน ไม่มากน้ะแค่วันละ 2 ขวดเคยเข้ารับการบำบัด 2 ครั้ง หลังจากเลิกดื่มมาได้ 5 ปี ความเชื่อมั่น ความศรัทธา เริ่มมีมากขึ้น ปัจจุบันเป็นคนหัวใจเพชร และ สมาชิกเทศบาล และเปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ นักดื่ม สมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรที่ต้องการกล้าผัก ให้ฟรี ขอบคุณ กำลังใจคือครอบครัว

ขอให้ทุกคนมีความพยายาลเลิกและตั้งมั่นใจแน่วแน่ ทุกอย่างจะดีขึ้น เช่น สุขภาพ ครอบครัว สังคม

กองบรรณาธิการ SDNThailand