คำแนะนำการรักษาภาวะถอนแอลกอฮอล์

นพ.พิชัย แสงชาญชัย

รับรองโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ SDNThailand