“มีแล้วแบ่งปันกัน”มีที่นี่..ตำบลป่าแดด

ปลูกไว้กิน เหลือกินก็จำหน่าย เหลือจากการจำหน่าย ก็แบ่งปันกัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.และชมรมคนหัวใจเพชร บ้านเกาะกลาง ต.ป่าป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ออกบูธจัดงานภายใต้กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปันกัน” ได้ออกเอาผลผลิตจากชุมชน แจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และได้แจกสติ๊กเกอร์ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

กองบรรณาธิการ SDNThailand