ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ ซ.03 /2564

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ประจำปี 2564 ภายใต้ โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งด เหล้าเข้าพรรษาปี 2564

กำหนดยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม -22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทาง เวบไซต์ www.stopdrink.com และ www.sdnthailand.com 

กองบรรณาธิการ SDNThailand