ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2565  ภายใต้โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2565

หมายเหตุ

  1. กำหนดส่งสินค้าทุกชนิดและทุกชิ้นภายใน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565
  2. ถ้าได้รับเลือกการว่าจ้างต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างตามเงื่อนไข เบี้ยปรับและข้อตกลงอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ
  3. ยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมเอกสารใบรับรอง, ภพ.20, สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงนามในสัญญา

กองบรรณาธิการ SDNThailand