อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณหยุดดื่ม?

มาแชร์เหตุผลว่าทำไม่ถึงทำให้คุณหยุดดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอะไร ?
มาแชร์กันใต้โพสต์นี้กันครับ …

กองบรรณาธิการ SDNThailand