ดร.สุภัทร จำปาทอง

วันครูยุคโควิด งดพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน พร้อมแนะนำวิถีชีวิตใหม่ให้กับชุมชน

กองบรรณาธิการ SDNThailand