บุคคลต้นแบบ ที่ทำให้ความสุขในครอบครัวกลับคืนมา

บุคคลต้นแบบ ที่ผ่านคำดูถูก และสามารถพิสูจน์ตัวเอง ที่สำคัญสุขภาพดีขึ้น มีเงินเก็บ ความสุขในครอบครัวกลับคืนมา คนในชุมชนยอมรับ