งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2567

“ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดเลยเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย (กาชาดเมืองเลย) ประจำปี 2567 โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี พร้อมกับขบวนแห่วัฒนธรรมอัตลักษณ์เฉพาะจากทุกอำเภอ

งานดอกฝ้ายบาน กาชาดจังหวัดเลย ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณศาลากลางและรอบศูนย์ราชการจังหวัดเลย มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าประจำฤดูกาล ของดีเมืองเลย สินค้าต่างๆจากแต่ละอำเภอ นอกจากนี้ยังมีบูธของส่วนราชการ เอกชน สถานศึกษา มาจัดแสดงข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมสำหรับประชาชนผู้มาเที่ยวงานดอกฝ้ายบานในปีนี้

เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย นำโดยนางฐิติพันธ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย นำทีม อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(อ.สคล.) จากแต่ละอำเภอ เข้าร่วมขบวนแห่ เพื่อรณรงค์เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ถึงงานดอกฝ้ายบาน ปลอดเหล้า ซึ่งแต่ละอำเภอก็จะส่งผู้นำ แกนนำในชุมชน ชุมชนคนสู้เหล้า มาร่วมขบวน ทั้งจากอำเภอเอราวัณ อำเภอเมือง อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอเชียงคาน ล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานบุญประเพณีอัตลักษณ์ในอำเภอปลอดเหล้า จึงได้มีการรวมกลุ่มเข้ามาร่วมรณรงค์ ในงานดอกฝ้ายบาน วัฒนธรรมไทเลยในปีนี้ด้วย

ในส่วนของความร่วมมือ ในการดำเนินงานดอกฝ้ายบาน กาชาดเลยปีนี้นั้น ยังคงความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นำทีมหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจ เตือน ประชาสัมพันธ์ภายในงาน ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ บูธต่างๆ ถึงมาตรการในการร่วมงาน คือ

  1. ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานและบริเวณรอบงาน
  2. ห้ามนำอาวุธ หรือสิ่งเสพติดเข้ามาภายในงาน
  3. ห้ามสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ในพื้นที่จัดงาน
  4. ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดและช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อ

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันออกตรวจทุกคืน ตลอด 10 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ และความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และภาพลักษณ์ที่ดีงามของงานดอกฝ้ายบานเมืองเลย


ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย,แผนงานนโยบายสาธารณและสื่อสารองค์กร (สคล.อีสานบน)

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน