เวทีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 คนหัวใจหิน / เหล็ก / เพชร จังหวัดพัทลุง


เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และชุมชนคนสู้เหล้า ชมรมคนหัวใจเพชรชุมชนบ้านป่าเล จัดเวทีเชิดชูเกียรติงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีภาคีเคือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สสอ.เขาชัยสน รพสต.บ้านท่าลาด โรงเรียนบ้านท่าลาด โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ควนขนุน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัติผู้ เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 30 ท่าน ได้แก่ คนหัวใจหิน 14 ท่าน คนหัวใจเหล็ก 9 ท่าน คนหัวใจเพชร 7 ท่าน ปีนี้มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการ 3 ท่าน พร้อมร่วมแสดงความยินดี และเชิญชวนผู้คนในชุมชนให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากปัญหาแอลกอฮอล์และบุหรี่ ให้แนวคิดในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างไรให้ปลอดโรค ปลอดภัย

สำหรับชุมชนคนสู้เหล้า ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านป่าเล ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ รณรงค์ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยง ด้วยกลุ่มแกนนำที่เข้มแข็ง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำให้กลุ่มมีการขับเคลื่องานมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 5 ในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา ทางเครือข่ายงดเหล้าได้นำความรู้เข้ามาถ่ายทอดแก่ชุมชน คือ ” หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ” เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพชมรมคนหัวใจเพชร ตามกรอบแนวคิด ชุมชนสุขปลอดเหล้า 8 ด้าน เพื่อสนับสนุน ช่วย ชม เชียร์ ว่าที่คนหัวใจเพชร ครอบครัว และชุมชน ในช่วงลด ละ เลิกเหล้า โดยใช้โอกาสสำคัญในช่วง 3 เดือนเข้าพรรษา ซึ่งทางกลุ่มได้นำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ ติดตั้งทักษะให้แกนนำ ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มและชุมชนได้

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ / ข่าว : นางสาว จุรีภร วัชรจิรโสภณ / ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง