บาราฟิชชิ่งคัพครั้งที่ 22 มหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ จังหวัดสตูล


โครงการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 22 และมหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู กล่าวต้อนรับ และ นายอนุเทพ อัลมาตร์ รองนายก อบต.รักษาราชการแทนนายก อบต.ปากน้ำ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ปากน้ำ หัวหน้าส่วนราชการ ณ จุดชมวิวชายหาดปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

นายอนุเทพ อัลมาตร์ รองนายก องค์กาารบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นายอนุเทพ อัลมาตร์ รองนายก องค์กาารบริหารส่วนตำบลปากน้ำ กล่าวว่า อบต.ปากน้ำ ได้จัดโครงการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 22 และมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมเรือทัวร์เบ็ดตำบลปากน้ำ ฯลฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลปากน้ำ และจังหวัดสตูลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารทะเลของตำบลปากน้ำ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างถูกต้องและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผจก.โครงการอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผจก.โครงการอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวขอบคุณ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกภาคส่วน ในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สะอาด ปลอดภัย สุขภาพดีห่างไกลโรค NCDs” งานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากภายในจังหวัดสตูล และจากจังหวัดใกล้เคียง ต่างประทับใจในบรรยากาศงานที่จัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการแข่งขันตกปลานานาชาติ การแสดงดนตรี การแสดงพื้นเมือง การออกบูธกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ และการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจำหน่ายอาหารของชมรมร้านอาหารและร้านขายของแผงลอย มีจำหน่ายสินค้าชุมชน ชมการแสดงของเยาวชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำและการแสดงของศิลปิน ตลอดทุกคืน อีกทั้งมีการออกบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล สภาเด็กและเยาวชน อบต.ปากน้ำ เยาวชนจิตอาสา อ.ละงู และ Ysdn จ.สตูล พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกันจัดบูธรณรงค์ภายในงาน ซึ่งมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย อาทิเช่น ระบายสี วาดภาพ น้ำดื่มฟรีเพื่อสุขภาพ เกมสร้างสรรค์ แว่นจำลองการเมา และ มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พลัดเวียนกันไปในแต่ละค่ำคืน พร้อมด้วยของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสีสันภายในงานได้เป็นอย่างดี

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ : MT Tarurak / เครือข่ายงดเหล้าสตูล / อบต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าสตูล / อบต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง