ธีระ วัชรปราณี

” ต้องทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง ” เด็กมีโอกาสที่สามมารถทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ตามใจต้องการ ซึ่งถ้าหากประเทศไทยส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรม อย่างมีอิสระเช่นนั้น ภาพการสังสรรค์ผ่านวงเหล้า ของวัยรุ่นก็คงแปรเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อย – นายธีระ วัชรปราณี – ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com #เครือข่ายงดเหล้า #แอลกอฮอล์พอกันที

กองบรรณาธิการ SDNThailand