โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

เด็กและเยาวชนคือแรงขับเคลื่อนทางสังคม มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้พวกพวกเขากันเถอะครับ…
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com

#เครือข่ายงดเหล้า
#แอลกอฮอล์พอกันที

กองบรรณาธิการ SDNThailand