ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าช่วงเข้าพรรษา หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ณ ชมรมคนหัวใจเพชร จังหวัดพัทลุง


วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้โครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา 2566 จัดเวิร์คช็อปและส่งมอบหลักสูตร ” เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น และนวด ประคบ แช่ กดจุด ” โดย คุณพิมพ์มณี เมฆพายัพ หัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร คุณฟ้าปองดิน นาคขวัญ หมอแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คุณปราณ นาคขวัญ นักออกแบบและจับคู่อาหารวัตถุดิบท้องถิ่น มาร่วมออกแบบกิจกรรม ให้กับชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนบ้านป่าเล อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เดินทางมาสู่ฐานที่สอง ณ ชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนบ้านป่าเล จังหวัดพัทลุง ชุมชนคนสู้เหล้าที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ รณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ อีกทั้งมีภาคีเครือข่าย กลุ่มแกนนำที่เข้มแข็ง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และในครั้งนี้ กับ ” หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ” ซึ่งได้นำ พืช ผัก สมุนไพรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นฐานเรียนรู้ ติดตั้งทักษะชวน ช่วย ชม เชียร์ ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาและครอบครัว ในช่วง 3 เดือน นี้

” เราจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน โดยการนำหลักสูตรนี้มาใช้ดูแลสุขภาพของตัวเราเอง เมื่อเห็นผลแล้วว่ามันดีอย่างไร เราก็สามารถนำมาถ่ายทอดต่อให้กับคนในครอบครัว คนรอบข้าง และคนในชุมชนที่สนใจในเรื่องนี้ และมันสามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมที่ทำให้ช่วงเข้าพรรษา เพื่อดูแลสุขภาพให้แก่คนที่กำลังลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนนี้้ค่ะ “

นางจุรีภร วัชรจิรโสภณ
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง

” ไม่ว่าจะทำอะไร เราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน จะไปชวนคนอื่นงดเหล้า เราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็น ผมเลิกบุหรี่ได้ เลิกเหล้าได้ เพราะงั้นผมจึงสามารถชวนพวกเขาได้ และวันนี้ที่ได้มาเรียนหลักสูตรฟื้นฟูสุขภาพ ผมได้พูดคุยกับท่านนายกวินัยแล้ว มองว่าชุมชนเราสามารถต่อยอดได้ และจะผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบ แล้วนำความรู้ไปถ่ายทอดกับชุมชนอื่นที่เขาสนใจ “

นายปราณี บัวนุ่ม
ประธานชมรมคนหัวใจเพชรบ้านป่าเลจังหวัดพัทลุง

” ผมคิดว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้าง ถ้าเราไม่กินเหล้า แล้ว เช่น หันมาจิบน้ำชา มาจิบกาแฟ ที่ทำมาจากพืชสมุนไพร การเรียนรู้นี้เป็นประโยชน์มากกัชุมชนและชมรมคนหัวใจเพชร คาดหวังจะสามารถขยายพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้มากขึ้นให้ครอบคลุมทุกตำบลในอนาคตครับ “

นายวินัย มุสิกะเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน


ซึ่ง ” หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ” เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพชมรมคนหัวใจเพชร ตามกรอบแนวคิด ชุมชนสุขปลอดเหล้า 8 ด้าน เพื่อสนับสนุน ช่วย ชม เชียร์ ว่าที่คนหัวใจเพชร ครอบครัว และชุมชน ในช่วงลด ละ เลิกเหล้า โดยใช้โอกาสสำคัญในช่วง 3 เดือนเข้าพรรษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ภาพ / ข่าว : ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง