ตำบลโพนแพง ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

4 สิงหาคม 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองคายร่วมกับอำเภอรัตนวาปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดเวทีปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา ตำบลโพนแพง ณ วัดโพนคำ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนาวาปี จังหวัดหนองคาย

โดยมีพระเดชพระคุณพระครูสุวรรณรัตนสุนทร เจ้าคณะอำเภอวาปีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ภายในกิจกรรมท่านนายอำเภอนำกล่าวปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา และเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปีให้ศีล ให้พร และเจริญน้ําพระพุทธมนต์ให้กับคนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา

นายธงชัย บุตรวงษ์ กล่าว

“3 เดือนนี้ ขอให้ทุกท่าน มีจิตใจตั้งมั่นในการงดเหล้า เข้าพรรษา เพื่อสุขภาพแข็งแรง ได้บุญ และเกิดอุบัติเหตุลดลง ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆครับ”

พระครูสุวรรณรัตนสุนทร เทศนาข้อคิด การลด ละเลิกอบายมุข การดื่มสุราก่อเกิด

1.ทำให้เสียทรัพย์

2.เกิดการทะเลาะวิวาท

3.ขาดสติ คุมสติไม่อยู่ ขาดคนนับถือ การดื่มสุราทำให้ผิดศีลข้ออื่นได้เพราะขาดสติ

4.ทำให้เกิดโรค

ฉะนั้น 3 เดือนถ้าทุกคนพักตับ และรักษาความตั้งใจในการลด ละ เลิกอบายมุข

นายกังวาล ครองยุติ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง การทำงานขับเคลื่อนงานลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เชื่อมงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในปี 2562 จากบ้านหนองคอน ขยายสู่บ้านหนองเงินและในปีนี้ ขยายทั้งตำบลโพนแพง 13 หมู่บ้าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง และใช้กระบวนการ ช่วย เชียร์ใหครบพรรษา ซึ่งมีคนเข้ามากว่าร้อยคน นับเป็นโอกาสที่ดีเข้าพรรษา 3 เดือน ชาวตำบลโพนแพงจะได้พักตับ และมีสุขภาพที่ดี ยังลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว สร้างชุมชนสังคมมีสุขต่อไป


ติดตามข่าวสาร เครือข่ายงดเหล้าหนองคาย ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/profile.php?id=100072135851103


ภาพ/ข่าว จันทรัส สารี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน