โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ” T-License 2566

3 หน่วยงาน ผนึกกำลังเติมความรู้ ทักษะ มุ่งยกระดับกีฬา SDN FUTSAL NO-L CUP ปลอดเหล้า-บุหรี่ หวังพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อส่งต่อสานฝันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลระดับประเทศต่อไป

ที่ศูนย์ฝึกอบรมกรมพลศึกษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา กรมพลศึกษา จ.ปทุมธานี ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวชื่นชมผู้ผ่านการอบรม โครงการ“โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ” T-License 2566 (ปี3) หลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล (ระดับพื้นฐาน) ซึ่งจัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสสส. ร่วมกับ กรมพลศึกษา โดยขอบคุณโค้ชทุกท่านที่มีความตั้งใจมาร่วมฝึกฝน พร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปดูแลนักกีฬาเยาวชนไม่ให้เดินหลงทาง พร้อมสร้างโอกาสให้พวกเขามีทักษะและเทคนิคที่ดี ตลอดจนวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ ให้เกิดแรงบันดาลใจ ก้าวไปสู่ฝัน ในการเป็นนักกีฬาระดับประเทศได้ในอนาคต

นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน เหล้า บุหรี่ อบายมุข แทรกซึมในสังคมทุกมิติ หากการกีฬาเรายังเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ย่อมจะทำให้ร่างกายเราสูญเสียสมรรถภาพ และไม่สามารถต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอาชีพนั้นๆ ในกิจกรมครั้งนี้ กรมพลศึกษา ร่วมกับ สคล.และ สสส. สนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนมีชุดความรู้ นำประสบการณ์ไปต่อยอด ด้านกีฬา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย สำหรับหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนขันพื้นฐาน หรือ T- License เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาในทุกๆประเภท หากทุกท่านเข้าใจสามารถนำความรู้ ทักษะไปพัฒนาต่อยอด เพื่อยกระดับขั้นสูงขึ้นเป็น C-license, B-license , A-License ซึ่งทางสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยจะ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและพัฒนาต่อ ยอดต่อไป

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เปิดเผยว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน อาจทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง โดยส่วนมากจะพบการกระทำผิดหลังจากดื่ม ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง “กีฬา”เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก เยาวชน ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ฝึกความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ทั้งนี้ โค้ชมีบทบาทสำคัญต่อนักกีฬา เพราะ ”แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน” ซึ่งประเทศไอซ์แลนด์ เขาทำกิจกรรมดีดีให้เยาวชนห่างไกลจากอบายมุข ทำให้เยาวชนของเขา ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา ฟุตบอล เข้าไปแข่งระดับยุโรป เกือบจะเข้าไปแข่งระดับโลกได้ ซึ่งกรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ที่เราพยายามส่งเสริม สนับสนุน โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ SDN FUTSAL NO-L CUP เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนอีกด้วย

ทางด้านอาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล สมาคกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกรมพละศึกษา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึงออกแบบหลักสูตรของการฝึก เน้นให้โค้ชมีทักษะ สามารถออกแบบวางแผนได้ วิเคราะห์เป็น โดยบริบท หรือผลสัมฤทธิ์ ของโค้ชแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกัน ท่านจะสามารถกลับไปออกแบบวางแผนฝึกซ้อมได้ ตามสไตล์ของท่านเอง ทั้งเทคนิค แทคตริก กลยุทธ์ต่างๆ ตลอดจนการวางแผนแก้ไขสถานการณ์เกมนั้นๆได้ด้วย

นายกิจฐิพงษ์ เกษมณี ผู้เข้าอบรม โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ จากโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เล่าว่า เป็นผู้ฝึกสอนฟุตซอลสำหรับเด็กอายุ 10-15 ปี การเข้าอบรมครั้งนี้ มีประโยชน์มากๆ ตั้งใจสมัครมาเรียนรู้ ต้องการจะนำความรู้ที่ได้จากท่านวิทยากร ไปสอนเกี่ยวกับเทคนิค และแทคตริก ในกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬา คิดว่าจะสามารถนำทุกอย่างไปปรับใช้กับนักกีฬา สำหรับปัญหาอุปสรรค ต่อการเป็นนักกีฬา คือ เหล้า บุหรี่ อบายมุข กระท่อม กัญชา จึงต้องดูแลและสกัดให้ห่าง เพื่อการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคตต่อไป

นายรัชพล ภูมิแสนโคตร ประธานโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ รุ่น 2023 จากโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ยินดีมากที่ได้รับโอกาสการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ด้วยเป็นผู้ดูแลทีมฟุตซอลเยาวชน ในช่วงสถานการ์โควิด ซึ่งโรงเรียนไม่ได้มีการเรียนการสอน เราเน้นการซ้อม เพื่อไม่ให้นักกีฬาใช้เวลาว่างไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ ที่ผ่านมายังไม่ได้พานักเรียนไปแข่งขันที่ไหน ด้วยทีมเราที่มีความหลากหลายในศักยภาพของเด็ก โค้ชจึงต้องหาชุดความรู้ไปช่วยเสริมทักษะ ครั้งนี้ได้ความรู้ด้านเทคนิค กลยุทธ์การวางแผนฝึกซ้อมให้กับทีม รู้สึกมีความมั่นใจ และพร้อมจะกลับไปฝึกซ้อม เตรียมทีมก่อนออกไปแข่งขันในช่วงเวลาโอกาสต่อไป
ในการอบรมครั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์รับสมัคร ผ่านทางเพจ SDN Futsal No-L ซึ่งจะมีทั้งความรู้ เทคนิควิธีการของการเล่นกีฬาฟุตซอล รวมถึงเป็นช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ข่าวความเคลื่อนไหวและการถ่ายทอดสดเพื่อชมการแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ SDN FUTSAL NO-L CUP รอบภูมิภาคและรอบประเทศ ที่กำลังจะมาถึงในปลายปีนี้อีกด้วย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ กดติดตามเพจกันไว้เลย ห้ามพลาดเด็ดขาด!!

แล้วเจอกัน “ปีต่อไป” โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ


กองบรรณาธิการ SDNThailand