ถึงไม่เมา เหล้าก็ทำร้ายคุณ

“ถึงไม่เมา เหล้าก็ทำร้ายคุณ”
เหล่านักดื่ม ควรรู้ 7 ผลเสียของการดื่มเหล้าหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมที่สำคัญ หลายคนมีความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับฤทธิ์ของสุราและแอลกอฮอล์ ว่าสามารถทำอย่างนี้ได้แบบนี้

ซึ่งแน่นอนมีถูกบ้างผิดบ้าง แต่ที่แน่ๆผลของการดื่มเหล้าเลยคือ ผลเสียหรือโทษซึ่งมีมากกว่าข้อดีหลายเท่านัก เหล้ามีผลเสียต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย นำสู่การเกิดเป็นโรค และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

1. ระบบประสาท สุราเป็นพิษต่อระบบประสาททั้งระบบตั้งแต่การทำงานของเซลล์สมองไปจนถึงปลายเส้นประสาท คนติดเหล้าจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน ขึ้นกับพยาธิสภาพที่ถูกสุราทำลาย ได้แก่ ความจำเสื่อม ความคิดเลอะเลือน สับสน ประสาทหลอน นอนหลับไม่สนิท เสียสมดุลการทรงตัว เดินเซ หกล้มง่าย มีอาการเหน็บชา ชาปลายมือปลายเท้า

2. ระบบทางเดินอาหาร เยื่อบุทางเดินอาหารถูกแอลกอฮอล์ทำลาย เกิดการอักเสบ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด มีคนไข้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรัง มาโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือด ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

3. ตับและตับอ่อน แอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนัก มีอาการตับอักเสบ มีไขมันแทรกตามเซลล์ของตับ เกิดภาวะตับแข็ง แอลกอฮอล์ทำให้ตับอ่อนอักเสบ ทำให้เป็นไข้ ปวดท้อง

4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด แอลกอฮอล์กระตุ้นทำให้หัวใจเต้นเร็ว ประกอบกับผู้ติดเหล้า มักขาดวิตามินบี 1 ทำให้สมรรถภาพการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจลดลง แอลกอฮอล์ทำให้ไขมันในกระแสเลือดสูง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบแคบแข็งตัว เกิดภาวะความดันโลหิตสูง จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว คนติดสุราจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็น
โรคที่ทำให้เกิดความพิการที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

5. ระบบเลือด แอลกอฮอล์มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง การสร้างเม็ดเลือดขาวลดลง ทำให้ภูมิต้านทานลดต่ำลง รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานของเกล็ดเลือดลดลง มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เมื่อเกิดภาวะเลือดออก เช่น อาเจียนเป็นเลือด เลือดจึงหยุดยากกว่าปกติ

6. ระบบสืบพันธุ์ การดื่มเหล้าในระยะแรก อาจมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเป็นโรคติดสุรา ความต้องการทางเพศจะลดลง ลูกอัณฑะอาจมีขนาดเล็กลง ในหญิงตั้งครรภ์ สุรามีผลต่อการแท้งลูก ทำให้คลอดก่อนกำหนด รวมทั้งทารกมีโอกาสพิการแต่กำเนิดมากกว่าคนปกติ

7. มะเร็ง คนที่เป็นโรคติดสุรา มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนปกติหลายเท่า นอกจากนั้นคนดื่มสุรามักมีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่ ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งจากพิษภัยบุหรี่เพิ่มขึ้น คนติดสุรามีโอกาสเป็นมะเร็งในอวัยวะต่างๆ มะเร็งที่พบมาก ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ และตับอ่อน ดังนั้นไม่มีคำว่าสายสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่น ไม่ว่าจะเป็นนักดื่มระดับไหน สามารถเลิกดื่มสุราได้

ช่วงนี้ครึ่งทางแล้วกับเทศกาลเข้าพรรษา หลายๆคนกำลังใช้เวลานี้ ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายอยู่ เครือข่ายงดเหล้าขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังงดเหล้าทุกคนครับ ครับอีกนิดเดียวคุณกูจะถึงเส้นชัยแล้ว สู้ สู้ นะครับ

กองบรรณาธิการ SDNThailand