ผลกระทบจากแอลกอฮอล์

ปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากกว่าที่ใครหลายคนคิด มันไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล แต่กลายเป็นปัญหาร่วมทั้งสังคม ที่ยังยากยิ่งต่อการแก้ไขฝายธุรกิจเองก็พยายามใช้ช่องว่างทางกฎหมายและการขาดเอกภาพของหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ผลิตสินค้าตราเสมือนเพื่อเลี่ยงกฎหมาย มีการโฆษณาโดยใช้ตราเสมือนทั้งในรูปแบบโซดา น้ำดื่ม น้ำแร่ ล่าสุด

เป็นน้ำมะนาว ทั้งที่เป็น Brand DNA เดียวกัน ซึ่งไม่สามารถทำได้ในต่างประเทศ ยิ่งในยุคปัจจุบันการสื่อสารสมัยใหม่ยิ่งทำให้มีการโหมโฆษณาส่งเสริมการขายกันอย่างหน่วงหนัก ทั้งแบรนด์เก่าและแบรนด์ใหม่ เพื่อสร้างการจดจำรับรู้ พร้อมกลยุทธส่งเสริมการขายมากมาย ภาพที่เห็นตามหน้าข่าวก็คือข่าวอาชญากรรมและความรุนแรงรายวันที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นจนชาชิน ที่ช้ำใจและน่าสงสารที่สุดคือ ทุกคนต่างก็เป็นเหยื่อการตลาดของธุรกิจน้ำเมา ที่แสวงหาแต่กำไร แต่ทั้งภาระมากมายให้คนทั้งสังคม คนในแต่ละครอบครัวต้องจัดการกันเอง เป็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมที่คนส่วนใหญ่คิดว่า มันเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรม แต่ที่จริง ไม่ใช่!!!

กองบรรณาธิการ SDNThailand