พรเจริญวิทยา คว้าแชมป์ SDN FUTSAL NO-L บึงกาฬ ตีตั๋วเข้ารอบภาค

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามฟุตซอล อาคารหอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เวลา 09.00 น. พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม SDN FUTSAL NO-L CUP (รอบคัดเลือกจังหวัดบึงกาฬ) โดยมีนายศัตรูพ่าย คชราช ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายถิ่น แดวขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม และผู้แทนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ภาคอีสาน ร่วมเป็นเกียรติ

พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร นายอำเภอบึงโขงหลง กล่าวในพิธีเปิดว่า

“การเล่นกีฬา  มีประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มทุกเพศ  ทุกวัย เพราะกีฬาจะช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม   ตลอดจนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล  ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักกีฬาอันเป็นรากฐานสำคัญเพื่อไปสู่ระดับชาติต่อไป นอกจากนั้นยังมุ่งหวังที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และการละเว้นอบายมุข  แอลกอฮอล์  บุหรี่  การพนัน และห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้  กีฬายังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ  ความมีระเบียบวินัย  รู้แพ้  รู้ชนะ  และให้อภัยต่อกัน  ซึ่งตรงกับ คำกล่าวว่า  กีฬาเป็นยาวิเศษ “

การจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกจังหวัดบึงกาฬ “เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ระดับจังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อหาทีมชนะเลิศ 1 ทีม ไปแข่งขันฯ ในระดับภาคต่อไป สำหรับในปีนี้ จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามฟุตซอล อาคารหอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 7 ทีม ดังนี้

  1. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
  2. โรงเรียนพรเจริญวิทยา
  3. ทีมโซ่ชมพู            
  4. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
  5. โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
  6. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
  7. คุ้มบะ FC

ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีม โรงเรียนพรเจริญวิทยา คว้าแชมป์ ส่วนรองแชมป์ ตกเป็นของโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าคือ เด็กชายวรชิต อินทมาส (แรปฟอร์ด) ทีมบึงโขงหลงวิทยาคม ส่วนในนามของทีมแชมป์จังหวัดบึงกาฬ จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป

ภาพ:ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน