SDN FUTSAL NO-L CUP 2023 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดน่าน

ทีมโรงเรียนนันทบุรีวิทยาและทีมโรงเรียนสา  ได้เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในระดับโซนภาคเหนือตอนบน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งชาติและกรมพละศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล SDN Futsal NO-L Cup 2023 Inspired by Thai PBS โครงการ กีฬาสร้างสุข สนุก สร้างสรรค์ มันส์ได้  ไร้แอลกอฮอล์  ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน รอบคัดเลือกจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี(ชาย) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนศรีสวัสด์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน

นายสาธิต  บุญทอง  กรรมการรการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดน่านเป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีการแข่งขัน และกล่าวให้โอวาสแก่นักกีฬา เปิดโอกาสให้นักกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่ร่วมการแข่งขันได้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ให้มีประสบการณ์ที่ดี รักสุขภาพ รักในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง การยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬา  ขอโทษ  ให้อภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอน โค้ช ต้นแบบ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะบ่งเพาะคุณภาพที่ดีและคุณค่าของน้ำใจนักกีฬา

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีการจัดแข่งฟุตซอลเยาวชนอยู่ 2 ประเภท  ได้แก่ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน  12 ปี  เข้าร่วมแข่งขันจำนวน  4 ทีม และประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 ทีม

หลังการเสร็จสิ้นการจัดการแข่งขัน  นายสมพงษ์ พิมมาศ  เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทรุ่นอายุ 12 ปี ได้มอบรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ จำนวน  4 รางวัล ได้แก่ อันดับ1 ปัวแลนด์ อาเคเดมี อันดับที่2 นาน้อยอาคาเดมี่ อันดับที่3 ทีเคอาคาเดมี อันดับที่4 นาหมื่นอาคาเดมี่

ประเภทรุ่นอายุ 15 ปี ได้มอบรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อันดับที่2 โรงเรียนสา อันดับที่3 โรงเรียนปัว และทีมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ทีมโรงเรียนนันทบุรีวิทยา  และโรงเรียนสา  ได้เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าสู่รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสต่อไป