ธุรกิจ การท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดเข้าร่วมในการพัฒนานำร่อง โดย ชัยนาท ตาก และสุโขทัย

ธุรกิจ การท่องเที่ยวชุมชน

โดยปกติ ก็คือ การเกิดการซื้อการขายระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนนั้นๆและธุรกิจก็ย่อมหมายถึงว่าย่อมมีการแข่งขัน บางครั้งลูกค้าอาจไม่ซื้อยังไม่ชอบ อาจไม่พร้อมซื้อ หรือเพราะยังไม่รู้จักชุมชนนั้นๆดีพอ ในขณะเดียวกัน ในชุมชนเองก็ย่อมควรที่จะต้องร่วมมือกันรักษาหรือพัฒนาสิ่งที่ดีงามและต่อยอดสิ่งที่ดีงามนั้นให้เป็นประโยชน์กับสังคมตนเองและเผื่อแผ่ไปยังสังคมรอบข้างด้วย เพื่อขยายผลสิ่งที่ดีของตน เช่นชุมชนเองก็ควรที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมของตัวเองให้ดีเพื่อชุมชนตัวเองหรือชุมชนข้างเคียง

เราจึงเชื่อว่าการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาให้สังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสามารถมีความเข้มแข็งยั่งยืนได้โดยคนในชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ยังเอื้อให้สังคมอื่นได้ประโยชน์ด้วยจากการที่เกิดจาก การแลกเปลี่ยนระหว่างกัน การท่องเที่ยวก็เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องมาเที่ยวแค่บ้านเรา แต่แวะหลายบ้านด้วยก็ดีนะ 🙂

และในพื้นที่การจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนของเครือข่ายงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่างซึ่งมี 3 จังหวัดที่ได้เข้าร่วมในการพัฒนานำร่อง ก็คือ ชัยนาท ตาก และสุโขทัย ซึ่งเราได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ร่วมกันค้นหาของดีร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 1 ปีและเมื่อเรานำสิ่งดีๆของทั้ง 3 ชุมชนในต่างจังหวัดดังกล่าวซึ่งก็คือ

อาหารดีๆวิวสวยๆที่ทุกชุมชนมี

ทั้งที่ชัยนาท ไทยชนะศึกและไม้งาม มาออกแบบรวมเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดแต่ละจังหวัด เราก็จะได้เส้นทางการท่องเที่ยวแบบใหม่

ดังเช่นครั้งนี้เราออกแบบเส้นทางที่มีปลายทางคือจังหวัดสุโขทัยและมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นจุดหมายหลัก และเราเลือกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คงมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล และออกแบบว่ามีเวลาท่องเที่ยวเพียง 2 วัน เพื่อ ให้สอดคล้องกับชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่มีวันหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์ เราได้ออกแบบกิจกรรมออกมาเป็นดังนี้

8 โมงเช้าออกจากกรุงเทพมหานคร

  • แวะทานอาหารเที่ยงที่จังหวัดชัยนาท
  • มุ่งหน้าต่อไปเยี่ยมชมความงามที่จังหวัดตาก รับประทานอาหารเย็นกันที่ตำบลไม้งาม เพื่อทำกิจกรรมอาสาสมัครชมสวนพร้อมทานอาหารอร่อยๆ
  • มุ่งหน้าเข้าไปพักค้างคืนที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อตอนเช้าจะได้ตื่นขึ้นมาปั่นจักรยานเที่ยวรอบอุทยานประวัติศาสตร์ได้โดยไม่ร้อนนัก
  • กินข้าวเที่ยงกันที่ชุมชนไทยชนะศึกพร้อมชมวิวสวยๆ ดูกิจกรรมต่างๆ เสร็จประมาณบ่ายโมง ออกมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อนมัสการพระพุทธชินราชแล้วก็แวะหาอาหารเย็นทานกันระหว่างทางกลับเช่นแถวๆจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เราจึงได้พาให้ Lea Segatto , Marie Roseler and Celiba Bohner สามสาวจิตอาสาจากทีม Voluntist

เป็นแขกทดลองทริป และ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด และวางแผนร่วมกันกับคุณศิวะพร คงทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตาก และ คุณวรวุฒิ ศรีคำมา ผู้นำวิสาหกิจชุมชนไทยชนะศึก ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร ว่าสิ่งใดบ้างที่เขาชอบและควรต่อยอด

ทั้งนี้ในประเด็นเชิงการพัฒนาทักษะของคนสามวัย หรือ คนรุ่นใหม่

ชุมชนไม้งามยังสามารถที่จะจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอาชีพ หรือ การเรียนของสถานศึกษาในชุมชน เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นสู่รุ่น คนสามวัย ผ่านเครือข่ายในระบบการศึกษาปกติ ด้วยเครื่องมือการท่อเที่ยวชุมชนด้วย

โดยสามารถเน้นการออกแบบที่เป็นการทดลองหรือพื้นที้ Sandbox เพื่อให้คนชุดใหม่ ที่อยากจะลองทำงานด้านท่องเที่ยวได้เข้ามาได้ฝึกและนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป

ดังเช่น ที่ ชุมชนไม้งาม ได้เปิดพื้นที่ให้ นักศึกษาอาชีวะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมออกแบบท่องเที่ยวชุมชน และ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวดังเช่นในครั้งนี้ ส่วนชุมชนอื่นๆ กำลังวางแผนเพื่อเชื่อมโยงกับโรงเรียน และ สถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป ตามแนวทางที่หารือกันไว้ตามแผน

กองบรรณาธิการ SDNThailand