“พิมายจากรุ่นสู่รุ่น” เมื่อเยาวชนเครือข่ายงดเหล้าพิมายพานักท่องเที่ยว ชม ชิม ของดี ของพิมาย

เช่นกัน กับ พื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่โครงการทำงานมา

เราใช้เวลาระยะหนึ่งในการรวบรวมของดี คนดี และ วิเคราะห์ ทดลอง ระดมความคิดเพื่อเชื่อมโยงของดี คนดี เหล่านั้น โดยเน้นชุมชน และ เครือข่ายจังหวัดช่วยสนับสนุน

อย่างที่ทราบกันดีว่า พิมาย เป็นชุมชนที่มีจุดแข็งทางด้านวัฒนธรมเขมร และ วัฒนธรรมอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และ ถึงแม้กลุ่มทีมเยาวชน YSDN เราจะยังใหม่กับการทำกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นโครงการจึงตัดสินใจเลือก การทำทริปทดลองเที่ยวแบบ FAM trip โดยใช้นักท่องเที่ยวจิตอาสาชาวต่างชาติ และ คุณวิญญู ศรีศุภโชค จากมูลนิธิทองทศฯ แล Voluntist มาเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มทดลอง เพื่อให้ทีมเครือข่ายงดเหล้าพิมายที่บริหารจัดการพื้นที่โดยคุณสมควร งูพิมาย นำโดยคุณชิต งูพิมาย และ กลุ่มเยาวชน YSDN ได้นำอาสาสมัครชาวต่างชาติเที่ยวชม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ ปราสาทหินพิมาย มาร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้ออกแบบโดยเครือข่ายงดเหล้าพิมาย อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้กลุ่มเยาวชนผ่านการทำงานจริง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565

10.30 เริ่มต้นการเดินเที่ยวจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าพิมาย เพื่อชมการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นจุดสาธิตทำของเล่นยุคเก่าจากไม้ไผ่ และ ชมเรือนไม้เก่าของคนพิมาย

11.00-12.00 เข้าชมปราสาทหินพิมายโดยเริ่มจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่เป็นอาหารพื้นบ้านชุมชนพิมาย

13.30 เดินทางกลับ

ภายหลังจากการทำการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวที่พิมายแล้วเสร็จ ทางกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นอสสมัครจิตอาสา Voluntist ต่างให้ความเห็นว่า กิจกรรมนำชมปราสาทหินพิมาย และ อาหารเที่ยงที่จัดเลี้ยง มีคุณภาพที่ดีมาก และมีความเหมาะสมเรื่องเวลา ขาดเพียงทักษะของเยาวชน ที่ยังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ และ รวมถึงเรื่องข้อมูลนำเที่ยวบางประเด็น

ดังนั้นในการทำกิจกรรมเชิงพัฒนาครั้งถัดๆไปของโครงการวัฒนธรรมสร้างสุขที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาเยาวชน YSDN ในประเด็นทักษะการสื่อความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษและข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว และ จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเยาวชนพิมายได้ต่อไป

#สสส. เริ่มต้น วัฒนธรรมสร้างสุข ที่เยาวชน

#SDN

#YSDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand