หน่วยงานในอุดรธานี ออกตรวจเตือน ห้ามดื่ม-จำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานทุ่งศรีเมือง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 จังหวัดอุดรธานี ร่วมปฏิบัติการดำเนินมาตรการออกตรวจเตือน ห้ามดื่ม-ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานทุ่งศรีเมือง งานกาชาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้นำทีมโดยป้องกันจังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยงานหลักร่วมกันดังนี้ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สรรพสมิตพื้นที่อุดรธานี พมจ.อุดรธานี ปกครองจังหวัด แรงงานจังหวัด กองบัญชาการรักษาดินแดน เครือข่ายงดเหล้าอุดรธานี

โดยงานทุ่งศรีเมือง (กาชาดอุดรธานี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งการดำเนินงานมาตรการออกตรวจนี้ ได้มีกระบวนการทำงานทุกปี โดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจตรา เฝ้าระวังความเรียบร้อยภายในงาน ยึดตามกฎหมายห้ามดื่ม ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ การออกตรวจในงานทุ่งศรีเมือง จะมีการรวมตัวกัน ณ กองอำนวยการร่วมฯ คณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้างศาลหลักเมืองในเวลา 20.00 น. และมีการออกตรวจ 2 ช่วงเวลา คือ

  • รอบแรก เริ่ม 20.30 น.
  • รอบสอง เริ่ม 22.30 น. ในช่วงเวลาที่สองนี้ จะเน้นไปทีเวทีคอนเสิร์ตที่มีศิลปินมาทำการแสดง

การออกตรวจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม/กลุ่มละประมาน 15-20 คน ออกตรวจทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 จนเสร็จสิ้นงาน ค่อยจะมีการประชุมสรุปงานกันอีกครั้ง

การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 4 ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ เพราะมีการคมเข้มด้านการจัดงาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกมุมของงาน ด้วยนโยบายที่เข้มแข็ง จึงทำให้อุดรธานี สามารถจัดงานใหญ่ได้ด้วยความเรียบร้อยทุกๆปีนั่นเอง

ภาพ/ข่าว : แผนงานนโยบายสาธารณะ เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน