เสริมพลังชาวน่าน สร้างเยาวชนต้นแบบนำเที่ยวแบบ Low Carbon ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งานทดลองเที่ยวน่าน 1-2 ธันวาคม 2565

ชื่ออาจฟังดูง่ายๆ สบายๆ แต่เรามาครั้งนี้ไม่ธรรมดา

ไม่ธรรมดาอย่างไร ลองอ่านจ้า

กิจกรรมครั้งนี้โดยการสนับสนุนของ สสส. และ สคล. ได้สนับสนุนโครงการให้มาลงพื้นที่น่านอีกครั้ง แต่คราวนี้เน้นให้ชุมชน และ เยาวชนได้ประโยชน์จากการทำงานจริง รับลูกค้าจริง บนต้นแบบที่กลั่นกรองมาแล้ว

โดยโครงการได้สนับสนุนการเรียนเป็นหลักสูตรแยย Learning by Doing เสริมพลังผ่านการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและการสอนเทคนิคการทำการคลิปประชาสัมพันธ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนแบบปลอดภัย ให้กับเยาวชนที่ทำงานในเมืองน่าน

โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนที่นำโดย นายธนากร แสนคำสอ ที่ปรึกษากองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ( DNYC) ให้มานำเที่ยวกาดกองน้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ ร่วมกันทดสอบกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวตามแผนการพัฒนาการทำโครงการปั่นจักรยานเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดย NIA ไปในคราวเดียวกัน

คราวนี้เราได้พาคุณ Marc Kolb อาสาสมัครองค์กร

blaues-kreuz-muenchen จาก Germany ลงมาด้วยเพื่อดูงานเริ่อง Stop Drink ในไทย พร้อมกับอาสาสมัครชาวต่างชาติจากโครงการ VolunteerEnglishBangkok ที่บริหารโดย ทีม Voluntist

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

การทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวต้นแบบ แยย Low Carbon เส้นทางปั้นจักรยานเมืองน่าน ที่เน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามดื่มสุราในพื้นที่ต่างๆ ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ คนกรุงเทพ หรือ ภาคกลาง โดยเน้นการท่องเที่ยวโดยระบบขนส่งสาธารณะ

โดยได้ทริปต้นแบบคือ

เดินทางด้วยรถไฟลงสถานีเด่นชัยเน้นให้ทุกคนทราบว่า รถไฟปลอดเหล้า เที่ยวพระธาตุช่อแฮก็ปลอดเหล้า เมืองแพร่ เข้าดอยขุนสถานเที่เป็นอุทยานแห่งชาติก็ปลอดเหล้า และเข้าพักที่พีกในเครือข่ายที่ไม่ขายเหล้า แล้วนำเที่ยวชมกาดหรือร้านค้าที่บริหารจัดการโดยชุมชน เช่นในคราวนี้ คือ กาดกองน้อย และ ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ที่ก็ปลอดเหล้าอีก ปิดท้ายด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองระยะทางรวม 4 กม. พร้อมเรียนรู้กติกาความปลอดภัยเบื้องต้นของการปั่นจักรยาน โดยเริ่มต้นจากวัดช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง วันศรีพันต้น และ ปิดท้ายที่วัดภูมินทร์ ซึ่งมีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 15-20 คน ตลอดกิจกรรมสองวันนี้

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะนำไปคำนวณเป็น Carbon credit ต่อไป เพื่อการนำไปใช้ออกแบบคูปองคะแนนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชนผ่าน Application Voluntour versiion 2 ที่ออกแบบมาเพื่อการปั่นจักรยานโเยเฉพาะ ร่วมกับ นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานชมรมจักรยานเมืองน่าน และ นายธนากร แสนคำสอ ที่ปรึกษากองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ยังได้ใช้การมาคราวนี้มอบหมายงานให้เยาวชนของ YSDN และ DNYC ให้มาช่วยทำงานด้านกานทำการประชาสัมพันธ์ ของโครงการท่องเที่ยวต่างๆ ของพันธมิตรเรา เข่น โครงการปั่นปันรักษ์ จักรยานเมืองน่าน ของ NIA และ การนำเสนอสินค้าชุมชนให้โรงแรมในเครือ Hop Inn ที่จะนำร่องที่น่าน เป็นที่แรกที่เดียวในประเทศก่อน

ทั้งนี้เราได้วางแผนงานร่วมกันกับประชาคมจังหวัดน่าน คุณเอนก สิทธิ ผู้จัดการเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยทางโครงการเสริมพลังจะเสริมหนุนกิจกรรม สคล. ในส่วนของงานกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานเดินวิ่ง หรือ งานรณรงค์ โดยทีมอาสาสมัคต่างชาติรจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยเหลือต่างๆ และ การสร้างทักษะเสริมให้กับกลุ่ม YSDN ในด้านภาษ่อังกฤษมากขึ้น

และ ยังได้วางแผนร่วมกันกับทีมงานโครงการปฐมวัยที่จังหวัดน่าน ร่วมกับ คุณกอบกมล ทบบัณฑิต ว่าจะส่งอาสาสมัครชาวต่างชาติมาเป็นครูช่วยในงานสอนปฐมวัยที่น่านเพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูและเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กที่น่านด้วย นอกจากนี้ ก็จะเป็นต้นแบบของการบูรณาเพื่แขยายผลไปสู่การจัดเตรียมโครงการ JSDN หรือ Juvenile Stop Drink Network สำหรับเด็ก 7-12 ปี อีกด้วย

อีกทั้งยังได้จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามดื่มในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ขุนสถานอีกด้วย

สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมมาเรียนรู้ดูงานในครั้งนี้นอกจากภารกิจหลักในการทดสอบเส้นทางแล้ว ยังได้บรรลุภารกิจอื่นๆ อีกมากจากการร่วมประชุม และ เรียนรู้จากการ Learning by Doing ไปในตัว

กองบรรณาธิการ SDNThailand