สสส.ขยับงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับชาวชุมชนตำบลเขาค่าย อ.สวี ชุมพร

โดยบริบทของตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นตำบลที่เป็นเทือกเขา มีเนินเขาซ้อนกันหลายลูก มีการยกตัวของภูเขา เป็นธารน้ำ คลองหินดำ มีแหล่งน้ำตก เป็นป่าทึบและพื้นที่โปร่ง และนอกจากนี้ การอาศัยของผู้คนก็กระจายตัวอยู่ตามสันเขาบ้าง มีวัดวาอารามแหล่งธรรมมะความเชื่อและศรัทธา มีวัฒนธรรม ประเพณีที่หลากหลาย ประชาชนคนเขาค่ายเป็นตำบลที่มีคนทั่วทุกภาค อีสาน กลาง เหนือ ใต้สุด อพยบย้ายถิ่นมาอยู่ใหม่กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวจึงพร้อมในเชิงระบบและโครงสร้าง ทางเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จึงได้เสนอให้ ตำบลเขาค่ายเป็นตำบลนำร่องของโครงการวัฒนธรรมสร้างสุขท่องเที่ยวปลอดภัยของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  

นายเทิดศักดิ์ ขนอม อดีดตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย กล่าวว่า ตนเองก็เป็นแกนนำคนหัวใจเพชร ของตำบลเขาค่าย พยายามให้คนได้ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำงานร่วมกับประชาคมงดเหล้า ในฐานะแกนนำ จึงอยากทำให้คนบ้านเรามีรายได้พึ่งตนเองได้ ไม่เครียด ตำบลเขาค่ายเป็นตำบลที่ทางจังหวัดจัดตั้งใหม่ มีทุกเชื้อชาติ ศาสนาและคนทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาอาศัยอยู่รวมกัน เมื่อคนแต่แต่ละภาคย้ายมาก็ย่อมนำวิถีวัฒนธรรมที่ภูมิภาคที่ตนดำเนินชีวิตมาสืบสานด้วย ที่เห็นชัดเจนคือวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน นักท่องเที่ยวเมื่อเที่ยว สามารถสั่งอาหารได้ทุกประเภท ภาคอีสานก็มี ส้มตำ ลาบ ก้อย ภาคเหนือก็มีแกงอ่อม ใส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ภาคใต้ ก็มีแกงใตปลา น้ำยา ผัดใบเหรียง ยำทะเล เป็นต้น ส่วนการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ทาง อบต.ก็ปรับพื้นที่เชิงโครงสร้าง ถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำ มายังพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่ออำนวยความสะดวก สบาย สามารถนำรถขึ้นมายังดอยช้างและดอยอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า กล่าวว่า พื้นที่เขาค่ายทางประชาคมงดเหล้า ได้มาขยับเคลื่อนงานชุมชน คนหัวใจเพชร ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มจากผู้นำอย่างนายก อบต. โดยมี อสม.ในหมู่บ้านเป็นคนคอยดูแล ช่วย ชม เชียร์ให้เลิกสุราและยาสูบ ควบคู่กันไป เมื่อทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มีโครงการวัฒนธรรมสร้างสุข ท่องเที่ยวปลอดเหล้า ปลอดภัย จึงได้นำเสนอ ตำบลเขาค่ายเป็นตำบลนำร่องของโครงการเพื่อต่อยอดพื้นที่ สร้างรายได้ เสริมเศรษฐกิจชุมชน ต่อไปนี้คงต้องคุยกับชาวชุมชนและศาสนาสถาน วัดในพื้นที่ วางแผนจัดระบบที่พักโฮมเสตย์ กิจกรรมการท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น เส้นทางการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมระหว่างกันเพื่อพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand