นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรฎ.สุราษฏร์ธานี ลงฝึกงานกับสคล.ใต้ตอนบน

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรฎ.สุราษฏร์ธานี ลงฝึกงานกับสคล.ใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 21 -24 พฤษจิกายน 2565 นักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จำนวน 19 คน ได้ลงฝึกงานเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ชุมชน ทั้งหมด 4 ชุมชน ได้เเก่ ชุมชนนาขาจังหวัดชุมพร ชุมชนเขาค่ายจังหวัดชุมพร ชุมชนเวียงสระจังหวัดสุราษฏร์ธานี เเละชุมชนบ้านเกาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการฝึกงานเบื้องต้นจะทำให้นักศึกษาได้ทราบถึง ระบบองค์กร การทำงานเชิงระบบ การฝึกคิดโครงการเพื่อต่อยอดในชุมชนตัวเอง ทักษะสื่อสารมวลชล การฝึกกายเเละใจเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น การเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อลงชุมชน การวางเเผนไทม์ไลน์งานเเต่ละงานในระยะฝึกงาน เเละยังมีกระบวนการต่าง ๆ มากมายที่ทรอดแทรกอยู่กับกิจกรรมที่ทางทีมได้เตรียมไว้ เช่น สัตว์สี่ทิศ การค้นหาไทม์ไลน์ของตัวเอง การช่วยกันทำอาหารกิน เป็นต้น เเละยังมีพี่ๆจากภาคีต่างๆ เข้ามาร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเเละให้กำลังใจ

นายกัณตณัช รัตนวิก เป็นวิทยาการในการใช้ความรู้กับน้องๆนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในหัวข้อของทักษะมวลชล เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมก่อนที่จะลงพื้นที่ชุมชนจริงในเดือนธันวาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในการลงฝึกงานชุมชนครั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีการทำวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนาเเละเรียนรู้ในชุมชน