การแข่งขันเซปัคตะกร้อเยาวชนหญิงและชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ Youth Saepak Trakao 2022

มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคีร่วมจัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อเยาวชนหญิงและชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ Youth Saepak Trakao 2022   ที่ Thai PBS, ALTV และ www.vipa.me เป็นเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมากว่า 6 ปี

นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมพลศึกษา สพฐ. อปท. สมาคมเซปัคตะกร้อแห่งประเทศไทย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาได้ดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน มีระเบียบวินัย ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต 

ผลการแข่งขันประเภทเยาวชนหญิงที่เสร็จสิ้นลงเมื่อ 2 ก.ค. 2565 ทีมแชมป์ปีนี้ได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าภาพพื้นที่แข่งขัน ส่วนประเภทเยาวชนชายทีมโรงเรียนเทศบาลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม เจ้าภาพพื้นที่แข่งขันได้แชมป์ในปีนี้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา    

กองบรรณาธิการ SDNThailand