NAN BIKE ปั่น ปัน รักษ์ น่าน เสริมพลังการท่องเที่ยวน่าน

NAN BIKE ปั่น ปัน รักษ์ น่าน เสริมพลังการท่องเที่ยวน่าน เพราะการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงใดใด ไม่สามารถทำได้โดยง่ายด้วยคนเพียงเดียว หรือ กลุ่มเดียว เช่นกัน ในการสร้างกิจกรรมที่เน้นเรื่องความปลอดภัย และ ลดปัจจัยเสี่ยง ก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

ดังเช่น สามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ต้องครอบคลุมทั้ง สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการที่จังหวัดน่านของเครือข่ายงดเหล้า และ ภาคี สสส. นั้นก็เช่นกันเราได้หนุนเสริมพลังให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมด้านการร่วมก่อตั้งกิจกรรมหรือธุรกิจชุมชนร่วมกับ ชมรมจักรยานเมืองน่าน โดยได้จัดตั้งขื่อธุรกิจนี้ว่า NAN BIKE ปั่น ปัน รักษ์ น่าน

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งขาติ NIA โดยร่วมบริหารโดยมูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์กับทางทีม Voluntist

นายวิญญู ศรีศุภโชค ผู้ประสานงานโครงการเสริมพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย กล่าวว่า

เราต้องการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีความปลอดภัย และ มีส่วนช่วยในเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ ดังนั้นจึงจะทำโดยคนเพียงคนหรือกลุ่มเดียวไม่ได้ ทางโครงการเราจึงได้เข้าร่วมประชุมกับทาง ททท. จังหวัดน่าน และ อพท. พื้นที่ 6 จังหวัดน่าน รวมทั้งเครือข่ายของ อบท. ที่จะทำการท่องเที่ยวไร้คาร์บอน และ ยังได้ทำการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น ระหว่างวัยผ่านการเขื่อมประสานกับกลุ่ม YSDN ของ เครือข่ายงดเหล้า และ DNYC ชอง อพท. เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายการทำงาน ที่ครบครันทั้งประสบการณ์และความทันสมัยกับเครืองมือสมัยใหม่ เพื่อเข้าถึงสื่อในปัจจุบันได้กว้างขวาง โครงการ NAN BIKE ของเรานี้จะเริ่มในขั้นแรก คือ การรวบรวม สินค้า ร้านค้า และ จุดต่างๆที่ เหมาะแก่การชิมชอปใช้และแชร์ ที่มีความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยง โดยจะทำผ่านการนำเสนอในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย และ เข้าถึงคนที่ต้องการมาจังหวัดน่านผ่านการเดินทางรูปแบบต่างๆ โดยในเดือนคุลาคมนี้ คาดว่าจะมีการรองรับนักท่องเที่ยวชุดแรกจากกลุ่มผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาทดลองปั่น ชิมชอปใช้ และ แชร์ ผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ ของโครงการ ดังนั้น NAN BIKE จึงน่าจะเป็นเครื่องมือเชิงบูรณาการแบบหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงการนท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยง ที่จะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีในที่สุด

กองบรรณาธิการ SDNThailand