กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(มีคลิป)

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสพม.แม่ฮ่องสอนและสสจ.แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองบรรณาธิการ SDNThailand