ชมรมคนหัวใจเพชรทุ่งกุลา ปลูกฝังค่านิยมคนรุ่นใหม่ ส่งต่ออุดมการคนงดเหล้า

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ณโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุภาส มังสระคู เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยมี นางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ นางสาวจันทรัช สารี เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนคนสู้เหล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และ

นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการอบรม

นายคมกริช​ เวียงรัตน์ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา กล่าวว่า

“การอบรมสร้างภูมิคุ้มกันบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ ตำบลทุ่งกุลา คาดหวังว่าเยาวชนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับภูมิคุ้มกัน และไปเป็นแกนนำชวนพ่อแม่คนในครอบครัวเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ภายใต้แนวคิด ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”

การอบรมในครั้งนี้มีแกนนำนักเรียนในโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ และโรงเรียนเครือข่ายอีก 2 โรงเรียน เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 150 คน โอกาสนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้มอบสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมอบป้ายสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 แห่ง ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ ภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand