ตร.พิมาย ทั้งโรงพัก 106 นาย ประกาศ ‘งดเหล้าเข้าพรรษา’ เป็นตัวอย่างให้ปชช.

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.ท.วิทยา บุญวัน รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย ได้นำข้าราชการตำรวจทุกนายออกมาร่วมใจกันปฏิญาณตนงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เพราะจากสถิติของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมา พบว่าเหล้าเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดปัญหาสังคม ไม่ว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เมาแล้วขับ การทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศหรือกระทำความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ที่สำคัญหากเจ้าหน้าที่ตำรวจดื่มสุราในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะทำประสิทธิภาพและสมรรถนะของการทำงานลดลง ประชาชนขาดความเชื่อถือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ ซึ่งภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ที่มีความรุนแรงในปีที่ผ่านมา จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ตำรวจทั้งโรงพักใช้เทศกาลเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นี้เป็นโอกาสในการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดและค่าครองชีพสูงที่ถีบตัวสูงขึ้นดังกล่าว

ประกอบกับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แกนนำชุมชนและเยาวชน YSDN อำเภอพิมายมีการประสานความร่วมมือกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ในเทศกาลสำคัญๆอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มชวนตำรวจงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2560 เป็นมาจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 5 ปี ซึ่งในปี 2564 มีตำรวจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 นาย พอครบสามเดือนพบว่าลดปริมาณการดื่ม จำนวน 17 นายคิดเป็นร้อยละ 30 และงดเหล้าได้ครบพรรษาจำนวน 38 นายซึ่งคิดเป็นร้อย 70

เพื่อให้สถานีตำรวจภูธรพิมายเป็น “สถานีตำรวจนำร่อง ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา” ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับสถานบริการ ยาเสพติดแหล่งอบายมุข การพนัน ตู้ม้า แหล่งมั่วสุม ความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด จึงได้เชิญชวนและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักพร้อมครอบครัวจำนวน 106 นาย เข้าร่วมโครงการแต่วิธีการจะ ลด ละ เลิก นั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งในระหว่างพรรษาจะมีกิจกรรมส่งเสริมการลดการตั้งวงเหล้าแล้วชวนกันมาเล่นกีฬา ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคในครอบครัว รวมถึงจะร่วมมือกับแกนนำชุมชนในการ“ชวน ช่วย ชม เชียร์ เช็ค เชื่อม เชิดชู” เพื่อให้สามารถงดเหล้าให้ได้มากที่สุด เพราะเชื่อว่าหากเจ้าหน้าที่มีการลดปริมาณลงได้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกเหล้าอย่างถาวรในอนาคต จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างต่อครอบครัว มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย ความเรียบร้อยให้แก่ประชาชนต่อไป

ในการนี้ ร.ต.อ.นพพร ชาญชัยภูวดล ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าตนดื่มเพื่อเข้าสังคม เวลามีงานเลี้ยงสรรค์กับเพื่อนๆ มีครั้งหนึ่งที่ดื่มและนอนน้อยเกิดอาการหน้ามืดแล้ววูบหมดสติ ทำให้ประสบอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซด์ลงข้างทาง ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 2 เดือน จึงเห็นว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ตำรวจและประชาชน จะลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเพื่อสุขภาพที่ดี และประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคข้าวยากหมากแพง ทางด้านภรรยาคือนางนัชชา ชาญชัยภูวดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา รู้สึกดีใจที่สามีเข้าร่วมโครงการนี้จะพยามเชียร์ให้กำลังใจเพื่อสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษาต่อไป

ทาง ร.ต.อ.วีระพงศ์ แดนพิมาย ประธานชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอพิมาย และนางสมควร งูพิมาย แกนนำชุมชนคนสู้เหล้าอำเภอพิมาย เล่าว่าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาดำเนินงานปีนี้เป็นที่ 20 ซึ่งกระบวนการมีการยกระดับงานมาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกๆเป็นการรณรงค์สร้างกระแส ต่อมาเป็นการชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนดื่มเพื่อลด ละ เลิกให้งดเหล้าได้ครบพรรษา และเลิกเหล้าหลังออกพรรษา โดยถือโอกาสวาระการเข้าพรรษาถือเป็นการทำดีเพื่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ซึ่งสถานีตำรวจภูธรพิมาย ถือว่าเป็นโรงพักต้นแบบที่ทางผู้กำกับการ ให้ความสำคัญและเชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอด 3 เดือนทางคณะทำงานจะเน้นการติดตามเยี่ยมเสริมพลังใจให้ตำรวจทุกนายให้เลิกเหล้าให้นานที่สุดจนครบพรรษา ต่อไป #สคล.#สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand