เครอข่ายเตรียมความพร้อมรณรงค์#วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสำเริง บุญแจ้ง พร้อมทีมงาน สคล.เพชรบูรณ์สร้างสุข เข้าร่วมประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะถึงในวันที่ 26 มิถุนายนเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมพี่สัณฑ์ ปิ่นมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อาทิการให้ความสำคัญเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับโทษคิดภัยของยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เช่นกฎหมายควบคุมยาเสพติด พืชเศรษฐกิจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วน และเหมาะสม การกำหนดโทษกรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ทั้งนี้

นายสำเริง บุญแจ้ง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้เชิญชวน ประชาชนเข้าโครงการงดเหล้าครบพรรษาหยุดดื่มหยุดเสี่ยงเลี่ยงโควิดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2565 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ รณรงค์ให้ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญต่างๆ ดูจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างมาก

โดยพบว่าประชาชนร้อยละ 50 มีจิตสำนึกในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประชาชนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่มีการรณรงค์เมื่อปี 2546 ขณะเดียวกันยังพบว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงปีละ 3,000 ล้านถึง 4,000 ล้านบาท จากข้อมูลสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาปี 2564 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานจากทั่วประเทศพบว่ามีชุมชนเข้าร่วม 513 แห่ง มีคนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดราว 31,535 คน ซึ่งเป็นตัวเลขเฉพาะที่ยังดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีมีจำนวน 24,172 คน

โดยสามารถหยุดเหล้าจนครบเข้าพรรษาได้ 16,651 คน ช่วยให้ประหยัดเงินจากการซื้อเหล้าทั่วประเทศไทยไป 46,678,828 บาท โดยพื้นที่ที่ดำเนินการสามารถ ชวน ช่วย เชียร์ให้เลิกเหล้าได้ต่อเนื่องเป็น คนหัวใจเหล็ก คนหัวใจเพชร ต่อไป ซึ่งหลังออกพรรษาแล้วทางโครงการมีกิจกรรม “ออกพรรษาลาเหล้า” เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้กำลังใจคนที่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้

ทีมข่าว สคล.เพชรบูรณ์สร้างสุข รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand