ไข่ของชมรมหัวใจเพชรสู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน

ไข่ของชมรมหัวใจเพชรสู่เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน ณ โรงแรมทีคการ์เดน อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้ส่งมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในงานเวทีวิชาการ’ข่วงสร้างสรรค์สังคมไทยปลอดสุรา และบุหรี่และร่วมกันจัดนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ไข่หัวใจเพชร /น้ำหมักไส้เดือน/ผักปลอดสารพิษ/น้ำอ้อยอารมณ์ดี/ข้าวกล้องอินทรีย์/การเพาะพันธ์กว่าง ขอบคุณบ้านใหม่โพธิ์งามหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่มุ่งเน้นในการจัดการสุขภาพ3อ.2ส.ลดเหล้างดบุหรี่ในงานศพและบูรณาการกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน ขอบคุณทีมงานเครือข่ายพศย.เวียงชัย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand