กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัยบริเวณถนนสาย 224 บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาโดยกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด งานควบคุมการบริโภคบุหรี่-สุราและทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงนครราชสีมา สคล.อีสานตอนล่าง และภาคีเครือข่าย จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกและ Kick off กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัยบริเวณถนนสาย 224 บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวะ นครราชสีมา

เพื่อรณรงค์ให้บริเวณดังกล่าวปลอดบุหรี่สุรา ยาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเครือข่ายต่างๆทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ หอการค้าและองค์การบริหารส่วนจังหวัด กว่า 300 คนร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานและท่านมอบโล่ห์และเกียรติบัตรองค์กร คนต้นแบบปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ #กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลโชคชัย #ประชาคมงดเหล้านครราชสีมา #สคล.#สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand