“เยาวชนงดเหล้าจังหวัดสงขลา รณรงค์ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่พื้นที่ปลอดเหล้าและควันบุหรี่”

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมสืบสานปณิธาน ของรัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด้วยการทำกิจกรรม รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ สืบเนื่องจากขณะนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ กำลังมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายสำหรับพี่น้องประชาชนนครหาดใหญ่ และมีนโยบายประกาศให้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และเนื่องด้วยในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 ว่า “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวงจรการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ ของเสีย และขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอประกาศให้ศาลากลางกลางน้ำ สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ซุ้มให้คำแนะการเลิกสูบบุหรี่ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ การเต้นแอโรบิค จากชุมชนหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และมีการเดินรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์ แผ่นพับ โดย กลุ่มแกนนำเยาวชน YSDN เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา อสม.เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ รวมถึง การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

#สสส#วันงดสูบบุหรี่โลก#งดเหล้าใต้ล่าง#ไร้ควัน#ไร้แอลกอฮอล์#ปลอดควัน#ปลอดเหล้าบุหรี่#ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่ม

กองบรรณาธิการ SDNThailand