นครราชสีมาร่วมกับกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลโชคชัย จัดประชุม อสม. ทุกตำบลหลังจากไม่ได้พบปะพูดคุยกันมานาน

26 พฤษภาคม 2565 ประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง นครราชสีมาร่วมกับกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลโชคชัย จัดประชุม อสม.ทุกตำบลหลังจากไม่ได้พบปะพูดคุยกันมานาน เพื่อถามทุกข์ถามสุข แชร์สถานการณ์และรูปแบบการสูบ การดื่ม การเสพของเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่

ซึ่งเห็นความสำคัญและมีความตระหนักร่วมกัน จึงกำหนดีให้จะมีการค้นหา คัดกรองเพื่อการเฝ้าระวัง ส่งเสริม และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการวางแผนเตรียมการขับเคลื่อนร่วมกันในเทศกาลเข้าพรรษาของอำเภอโชคชัย ซึ่งการดำเนินงานนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “โคราชเมืองน่าอยู่ โคราชเมืองแห่งความสุข” ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ คร๊าบ #สคล. #สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand