เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด ร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565เวลา 13:30 น. สจ.เจมส์ จีรวัฒน์ แสงจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด ร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบป้าย ชุมชน ตำบล ปลอดบุหรี่ สุรา ตามกฎหมาย จำนวน 5 แห่ง 1.อบต.ท่าโสม 2.อบต.ช้างทูน 3.อบต.เกาะกูด 4.ชุมชนตำบลท่าพริก 5.หมู่บ้านหินดาษ

มีวาระเพื่อพิจารณา 4 ข้อ

1.จัดตั้งหน่วยปฎิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

2.งานทำบุญประเพณี เทศกาลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3.กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา

4.แนวทางการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงสูง

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด#โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดตราด

กองบรรณาธิการ SDNThailand