Salam Aidilfitri award 1443 สาขา”บุคคลต้นแบบมุสลิมไทยดีเด่น”

“มนุษย์ที่ดีเลิศ คือ มนุษย์ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น” เป็นวลีสะท้อนคนทำงานเพื่อสังคมได้ดีและลึกซึ้งสำหรับรางวัล Salam Aidilfitri award 1443 สาขา”บุคคลต้นแบบมุสลิมไทยดีเด่น”อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนทำงานเพื่อสังคม คนเบื้องหลังจะรักษาคุณงามความดี และทำงานเพื่อสังคมต่อไป ให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มคงทน

กองบรรณาธิการ SDNThailand