จังหวัดลำปาง จัดเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 30 เมษาย 2565 ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีพระจินดารัตนภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมรับมอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ ร่วม 150 คนเป็นสักขีพยานในพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคนบวชใจ รักษาศีล งดเหล้าครบพรรษา”

ประธานมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคนบวชใจ รักษาศีล ภายใต้แนวคิด “ออกพรรษาลาเหล้า ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสติพร้อมสู้ทุกวิกฤต ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมชัยคนหัวใจเหล็ก เชิดชูคนหัวใจเพชร”

พระจินดารัตนภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง กล่าวว่า

การจัดงานในครั้งนี้มีเป็นการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่ “คนหัวใจเพชร” งดเหล้าตลอดชีวิต คณะสงฆ์เองก็มีนโยบายเกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศีล 5 แนวทางต่อไป คณะสงฆ์ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม ต้องมาบูรณการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ในส่วนคณะสงฆ์จะออกข้อสั่งการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ให้สนับสนุนกิจกรรมต่อไป เช่น งานบุญประเพณีปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า และต้องขอบใจ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สถาบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ส่งเสริมและให้โอกาสกับคน ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป

@ จังหวัดลำปาง @ ชุมชนคนสู้เหล้า @ คนหัวใจเพชร

กองบรรณาธิการ SDNThailand