เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานประเพณีชุมชน ร่วมกับ ชุมชนบ้านควนเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ “ปักหมุดหยุดเหล้า”

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานประเพณีชุมชน ร่วมกับ ชุมชนบ้านควนเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา “ปักหมุดหยุดเหล้า”

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนซึ่ง ว่างเว้นมา 2 ปีจากสถานการณ์ covid-19 ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเล่ากันว่า การทำบุญศาลาหนองมวงนั้น แรกเริ่มเดิมทีมีการทำบุญและไหว้บรรพบุรุษใต้ต้นไม้ใหญ่ ในชุมชน แต่มาระยะหลังวันเวลาได้เปลี่ยนไปก็ได้รวมกัน จัดทำทีตั้งศาลหรือศาลา ขึ้นมาในหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ทำบุญกราบไหว้บรรพบุรุษของคนในชุมชน

วันนี้เองถือเป็นวันที่รอคอย ของคนในชุมชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยความรักความสามัคคี มีส่วนร่วม อนุรักษ์สืบสานประเพณีดังกล่าว มีการพัฒนาบริเวณรอบๆ พื้นที่ศาลาหนองมวงหรือที่ตั้งศาล “กิจกรรมหนึ่งถึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นในการทำบุญก็ คือการยกเสาขึ้นธงโดยใช้ไม้ไผ่ลำที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านและมีการผูกผ้าสี 3 ผืน ซึ่งผ้า 3 ผืนนั้นมีความหมายที่ต่างกันบนสุดจะเป็นสีน้ำเงิน ถัดลงมาก็จะเป็นสีเหลือง และถัดลงมาอีกชั้นเป็นสีขาว ความหมายของผ้าสีแต่ละผืนมีดังนี้ สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ก็คือเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สีเหลือง หมายถึง สีแห่งการเฝ้าระวังขัดปัดเป่าเภทภัยสิ่งชั่วร้าย และสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และความดี ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รได้มีนิมนต์พระคุณเจ้า 3 วัดที่อยู่ในชุมชนมาเจริญพระพุทธมนต์ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในชุมชนจะต้องเข้าร่วมก็คือหากว่าลูกหลานหรือคนในชุมชนได้บนบาน ศาลกล่าวไว้ เมื่อมีการสมหวังที่ขอประสบผลแล้ว ก็จะมีการแก้บน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึงความเชื่อความศรัทธของคนในชุมชน จึงก่อเกิดวัฒนธรรมสร้างสุข ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว ถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่จะขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่น ศิลปินประจำบ้านเพราะมีทั้ง หนังตะลุง โนรา และภูมิปัญญาอื่นๆ#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา#งดเหล้าใต้ล่าง#วัฒนธรรมสร้างสุขท่องเที่ยวปลอดภัย#สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา#ปักหมุดหยุดเหล้าบ้านควนเหนือ#งานบุญประเพณีปลอดเหล้า#สังคมสร้างสุขชุมชนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์#สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand