บวชสร้างสุขนครศรีฯ สังคมตอบรับอย่างดี

พระมหาบวร ปวรธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ พระอุปัชฌาย์           ผู้ประสานงานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม ภาคใต้บน  ได้ขับเคลื่อนแนวคิดบวชสร้างสุข            จัดงานบวช วิถีใหม่ ยึดพระธรรวินัย จัดแบบเรียบง่าย ประหยัด ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด ระยะเวลา ไม่ถึง 2 เดือนมี ผู้เข้าร่วมโครงการ และขอบวชอย่างต่อเนื่อง บวชแล้ว 10 งาน พระกว่า 15 รูป

โดยในแต่ละงานนั้น ล้วนแล้วแต่มีการจัดขึ้น อย่างเรียบง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ มีญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดมาร่วมงานเท่านั้น ไม่มีขบวนแห่ใหญ่โต บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความอิ่มบุญทั้งตัวผู้บวช เจ้าภาพผู้จัดงาน บิดามารดา และญาติสนิทมิตรสหาย ที่ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการสวนกระแสกับค่านิยมของสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก “วิกฤตโควิดถือเป็นโอกาสจัดงานบวชที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย”  และไม่เป็นคลัสเตอร์งานบวชโควิด-19 ด้วย

เชื่อว่า หากมีการจัดงานบวชสร้างสุขในแนวทางเดียวกันเรื่อย ๆ แบบนี้ ค่านิยมใหม่ที่ดีงามจะต้องเกิดขึ้นในสังคมอย่างแน่นอน 

คาดว่าเจ้าภาพ หรือผู้ต้องการจะบวช มีความประสงค์ที่จะจัดงานในลักษณะเรียบง่าย ประหยัด ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไกลโควิด อีกมาก โครงการบวชสร้างสุขถือเป็นอีกโครงการที่จะเป็นตัวเสริมพลังให้กับผู้ที่ต้องการ จัดงานแบบถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ประหยัด และเรียบง่าย เรียกว่ากล้าที่จะยกเอาค่านิยมของสังคมที่     กดทับอยู่นั้น ออกไป และกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

กองบรรณาธิการ SDNThailand