ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ประชาคมงดเหล้า และ Node flagship เสนอความก้าวหน้าของการทำงานให้ กก.ทราบ

มีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้1. กองเลขาฯ ออกแบบกรอบการขับเคลื่อนงาน เป็น guideline ให้ พชอ. เพื่อทำงานต่อ2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ACTU.3. ขับเคลื่อนรูปธรรม 1 อำเภอ 1 ตำบล ขยายงานบุญจากงานศพสู่งานบวช และงานบุญประเพณีอื่นๆ 4. ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย นำร่อง 1 อำเภอ 1 แห่ง …จบวงประชุมแล้ว ยิ้มได้ค่ะ 😊✌️เพื่อคนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง.. เราต้องลุยกันต่อไป#วิถีนักพัฒนา#เลดี้ตุ๊กสตอรี่

กองบรรณาธิการ SDNThailand