“พระไม่ทิ้งโยม” ช่วยเหลือชุมชน ผู้กักตัวที่เสี่ยงโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 พระครูวิวิธประชานุกูล ที่ปรึกษาชมรมคนหัวในเพชร บ้านหัวริน ต.ทุ่งสะโตก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชร  ได้ออกลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเพื่อช่วยเหลือ และได้นำอาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง แจกจ่ายให้ผู้ที่กักตัว จำนวน 15 ครอบครัวในเขตพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับกระทบ   และติดตามอาการของผู้ป่วย ให้มารักษาโรคเช่นยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อีกทั้งการดำเนินงานคือการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุน ช่วยเหลือซึ่งกัน เกื้อหนุนสอดคล้องกัน จึง เป็นหนทางที่ทำให้การพัฒนาถูกต้องและยั่งยืนด้วยพลังบวร

ทั้งนี้พระครูวิวิธประชานุกูล กล่าวว่า พระสงฆ์จึงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทที่ถูกยกขึ้นมาให้เป็นนักพัฒนา ในอดีตพระสงฆ์จะเป็น นักพัฒนาทางด้านจิตใจคอยให้การอบรมบ่มธรรมะ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  การกระทำที่ถูกออกแบบมาให้อยู่อย่างเรียบง่ายและให้ เลี้ยงชีพด้วยปัจจัย 4 ที่ประชาชนถวาย แต่ถ้าทำงานสังคมสงเคราะห์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อช่วยเหลือ สังคมจริง ๆ และเพื่อเป็นเครื่องมือนำคนเข้าสู่ศาสนา คำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “จรถ ภิกขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขายะ โลกานุกมฺปายะ” และได้ยึดหลักการทำงานของตัวเอง

พระ  ผู้ก่อตั้งพุทธอุทยาน

ครู  ผู้เบิกบานเพลิดพริ้ง

วิ  ชาก่อเกิดมรรคกองดี

วิธ วิถีปฏิบัติก่อเกื้อสังคม

ประ  เสริฐแล้วทรวยเทพพรมท่านท้าว

ชา  ชนยิ้มทั่วทิศทั้งผองใกล้ใกล

นุ  ไม่ย่อท้อถอยใดใดยาหมื่นสู้

กูล  อนุเคราะห์หมู่ชนร่มเย็นสืบสานธารบุญฯ